Samenwerken? Dat kan!

Een goede samenwerking!

Wij gaan er vanuit dat we, als wij U een vernieuwd (kerk)geluidsysteem leveren, voor lange tijd met U een relatie aangaan. Vanaf het eerste contactmoment zullen we dan ook met U gezamenlijk optrekken om aan Uw wensen te voldoen. In de praktijk zullen we U begeleiden en ook de mogelijkheid bieden om mee te werken aan de verbetering van Uw (kerk)geluidsysteem. Als U namelijk de mogelijkheid heeft om zelf werkzaamheden uit te voeren dan spaart U enerzijds kosten uit en anderzijds bent U meer betrokken bij de verbetering van Uw geluidsysteem. Zo kunnen we U tijdens de werkzaamheden nog beter laten zien en uitleggen hoe het geluidsysteem functioneert, wat wel maar ook wat niet gedaan moet worden om tot een blijvend goede werking te komen.

Om er voor te zorgen dat niet alleen U zelf maar ook Uw andere leveranciers probleemloos met het vernieuwde (kerk)geluidsysteem kunt omgaan, nemen we (indien nodig) ook hen aan de hand zodat ook zij goed omgaan met de apparatuur. Zo hebben we een goede samenwerking met onder andere de sIKN (van www.kerkomroep.nl), B&R Design (www.br-design.nl) en De LOK (www.delok.nl).

Onafhankelijk!
Wij zijn als bedrijf in alles onafhankelijk, dat wil zeggen dat we geen partnerschappen hebben met bedrijven, adviseurs en koepels die elkaar ondersteunen in advisering en koppelverkoop. Dit omdat de praktijk uitwijst dat uiteindelijk (vooral) kerken een hogere totaalrekening krijgen gepresenteerd dan nodig en omdat op die manier advisering niet altijd onafhankelijk is.

Wel hebben wij een zeer goede samenwerking met onze leveranciers! Indien nodig en mogelijk passen zij op ons verzoek apparatuur aan zodat wij maatwerk kunnen leveren. Zo worden bijvoorbeeld onze Cantor Geluidszuilen in de gewenste RAL-kleur uitgevoerd.
Daarnaast kunnen wij rekenen op een goede verkoopondersteuning van hen en bieden zij ons (en dus ook U) een prima service!
U begrijpt dat wij niet zomaar met elke leverancier in zee gaan. De kwaliteit van hun producten, de verkoopondersteuning, de service en een goed onderling persoonlijk contact zijn voor ons van groot belang. Pas dan kunnen wij onze beloften aan U waarmaken, want wat je belooft …

Gaat U met Dialoog Church Sound een goede samenwerking aan? Graag maken we met U kennis om ons en onze mogelijkheden aan U voor te stellen.

Bel 040-2.420.840 of mail naar info@cantorsound.nl voor meer informatie en een afspraak!

Samenwerken